Cartref

Croeso i Glwb Camera Dwyfor, clwb ffotograffiaeth cyfeillgar ble cewch rannu a datblygu eich sgiliau.

Er ein bod yn cyfarfod yn Abersoch, mae ein haelodau yn dod o Bwllheli ac o bob cwr o Ben Llŷn.

Ni does angen i chi fod yn arbenigwr i fod yn aelod – y cyfan sydd eisiau arnoch yw diddordeb mewn ffotograffiaeth. Rydym yn mwynhau trafod ffotograffiaeth mewn awyrgylch braf ble mae dechreuwyr ac aelodau profiadol yn rhannu eu diddordeb.

I hybu eu haelodau i wella’u sgiliau a’u harbenigedd, cynhelir cystadleuthau o fewn y clwb. Mae rhai aelodau wedi mynd ymlaen i ennill cystadleuthau rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae ganddom raglen eang ar hyd y flwyddyn yn cynnwys sgyrsiau, sesiynau ymaferol, hyfforddiant a chystadleuthau – rhywbeth at ddant pawb, boed yn aelod newydd neu yn rai profiadol yn ceisio gwella’u sgiliau.

Mae tymor y clwb yn dechrau ar y nos Fawrth cyntaf mis Hydref ac yn rhedeg tan ddiwedd Ebrill. Rydym yn cyfarfod yn Neuadd Bentref Abersoch am 7:30 yh.

Mae nifer yr aelodau bellach dros 40 ac yn tyfu bob blwyddyn- pam na wnewch chi ymuno a ni?
Am wybodaeth ar sut i ymuno, edrychwch ar ein tudalen aelodaeth.

Os buasech yn hoffi rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar y manylion sydd ar ein tudalen cyswllt, neu galwch Jackie Mitchell ar 01758 712305.